mail login

Zaměstnanci

 

Ředitelka

Mgr. Jitka Gebauerová gebauerova@zsnikolcice.cz

 

Zástupce ředitelky školy

Ing. Ladislav Straka straka@zsnikolcice.cz
 + ICT metodik
 

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 Ing. Petra Vávrová
vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
                                 Vedoucí vychovatelka  
Ilona Honzíková honzikova@seznam.cz

Vedení školy

Mgr. Jitka Gebauerová ředitelka
Ing. Ladislav Straka zástupce ředitele+ICT metodik
Ing. Libuše Nováková
výchovná poradkyně
   
Mgr. Milan Smetana
koordinátor sociálně-patologických jevů
Ing. Petra Vávrová
zástupkyně ředitelky pro PV
Ilona Honzíková vedoucí vychovatelka
     
    Učitelé I.stupeň
    1.třída Mgr. Marcela Chalupná chalupna@zsnikolcice.cz
    2.třída Mgr. Lenka Kaplanová kaplanova@zsnikolcice.cz
    3.třída Mgr. Helena Meluzínová  
    4.třída Mgr. Milan Smetana smetana@zsnikolcice.cz
    5.třída Mgr. Andrea Slavíková
slavikova@zsnikolcice.cz
     

Učitelé II.stupeň
    6.třída Mgr. Jana Knápková
knapkova@zsnikolcice.cz
    7.třída Mgr,. Dominik Janko
janko@zsnikolcice.cz
    8.třída Mgr. Anna Čapková
capkova@zsnikolcice.cz
    9.třída Mgr. Jiří Kříž
kriz@zsnikolcice.cz
   
Ing. Libuše Nováková
novakova@zsnikolcice.cz
      Mgr. Květoslava Charvátová

     

         

Vychovatelky

    Lenka Nečasová
 ŠK Nikolčice
 
    Jana Vacenovská
 ŠD Diváky vavrova.zsnikolcice@seznam.cz
    Ilona Honzíková
 ŠD Nikolčice
honzikova@zsnikolcice.cz
       
 

Asistenti pedagoga

    Barbora Jarnotová - ZŠ, ŠD
    Lenka Nečasová - ZŠ
    Renata Viktorinová - ZŠ
    Ilona Honzíková - ZŠ
    Alice Nasadilová - ZŠ
    Jana Vacenovská - ZŠ
    Daniela Jelínková - MŠ
     
    Ing. Lenka Kadlecová - školní asistent ZŠ a MŠ

Provozní zaměstnanci

    Alena Hanáková účetní
zshanakova@seznam.cz
    Věra Strouhalová
uklizečka - Nikolčice strouhalova@zsnikolcice.cz
    Jana Mahovská uklizečka - Nikolčice mahovska@zsnikolcice.cz
    Helena Novotná, v zastoupení p. Anna Vítková
uklizečka - MŠ a ZŠ Diváky
 
    Michaela Čapková
školnice - MŠ Nikolčice
 
    Ladislav Charvát
školník - ZŠ Nikolčice
charvat@zsnikolcice.cz

Školní jídelna

    Alena Hanáková vedoucí ŠJ – Nikolčice zshanakova@seznam.cz
    Miroslava Vaňková kuchařka – Nikolčice
vankova@zsnikolcice.cz
    Michaela Čapková
kuchařka – MŠ Nikolčice 
    Hana Dostálová
kuchařka Diváky           

 
    Eva Bedřichová kuchařka - Nikolčice
 
PřílohaVelikost
Konzultacni_hodiny_2019-2020.pdf39.57 KB